แม่แรงตะเข้
แม่แรงตะเข้ลม
แท่นยกมอเตอร์ไซค์
แม่แรงแยกส่วน
แม่แรงเกี่ยวข้าง
แม่แรงยกเฟืองท้าย
แม่แรงยกเกียร์
แม่แรงยกยาง
ติดต่อเรา
 
   
 
  TJ-800  
แม่แรงยกเกียร์ TJ-800
  TJH 1.5    
แม่แรงยกเกียร์ TJH 1.5
   
Model TJ-800 TJ-1200
Full Length mm. 920 1,070
Full Width mm. 430 490
Closed Height (Claw) mm. 310 310
Extended Height (Claw) mm. 890 910
Closed Height (Base) mm. 200 200
Extended Height (Base) mm. 780 790
Power Lift mm. 580 580
Dynamic Lift Per Stroke mm. 15 15
Rated Capacity Kg. 800 1,200
Oil Capacity Liter 0.25 1
Net Weight Kg. 85 88
 
Model Capacity Min. Height Max. Height
Ton mm. mm.
TJH 1.5 1.5 1,180 1,820
   
บริษัท รุ่งศักดิ์อินเตอร์เทรด จำกัด