แม่แรงตะเข้
แม่แรงตะเข้ลม
แท่นยกมอเตอร์ไซค์
แม่แรงแยกส่วน
แม่แรงเกี่ยวข้าง
แม่แรงยกเฟืองท้าย
แม่แรงยกเกียร์
แม่แรงยกยาง
ติดต่อเรา
 
   
 
  JS 8/15  
แม่แรงเกี่ยวข้าง JS 8/15
 
   
Model Capacity Min. Height Max. Height
(Tons) (mm.) (mm.)
JS 8/15 8/15 25/285 150/435
JS 15/30 15/30 40/360 190/510
JS 25/50 25/50 50/380 200/530
   
บริษัท รุ่งศักดิ์อินเตอร์เทรด จำกัด