แม่แรงตะเข้
แม่แรงตะเข้ลม
แท่นยกมอเตอร์ไซค์
แม่แรงแยกส่วน
แม่แรงเกี่ยวข้าง
แม่แรงยกเฟืองท้าย
แม่แรงยกเกียร์
แม่แรงยกยาง
ติดต่อเรา
 
   
 
  2 TL  
แม่แรงตะเข้ 2 TL
  15 TM  
แม่แรงตะเข้ 15 TM
   
  20 TM  
แม่แรงตะเข้ 20 TM
 
   
Model Capacity Min.
Height
Lift Max.
Height
Height 
of 
Frame
Width Fixed
at Wheels
Overall
Width
Overall
Length
Handle
Length
Weight
Tons mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Kg.
2-TL 2 130 360 490 170 245 370 940 1,200 52
3-TM 3 145 465 610 200 247 375 1,200 1,237 73
5-TM 5 150 410 560 226 275 365 1,400 1,245 107
10-TM 10 160 400 560 250 375 495 1,550 1,230 170
15-TM 15 210 405 615 265 380 495 1,750 1,230 240
20-TM 20 230 385 615 265 380 495 1,750 1,230 260
   
บริษัท รุ่งศักดิ์อินเตอร์เทรด จำกัด