แม่แรงตะเข้
แม่แรงตะเข้ลม
แท่นยกมอเตอร์ไซค์
แม่แรงแยกส่วน
แม่แรงเกี่ยวข้าง
แม่แรงยกเฟืองท้าย
แม่แรงยกเกียร์
แม่แรงยกยาง
ติดต่อเรา
 
   
 
  TJ-500   
แม่แรงยกเฟืองท้าย TJ-300
  TJ-600   
แม่แรงยกเฟืองท้าย TJ-600
   
Model TJ-300 TJ-600
Full Length mm. 1,050 1,850
Full Width mm. 670 850
Closed Height mm. 380 230
Extended Height mm. 710 850
Power Lift mm. 460 620
Rated Capacity Kg. 300 600
Forward and Backward (Cradle) Slide mm. 120 120
Forward and Backward (Crader) Tilt 20° 20°
Oil Capacity Liter 1 1
Net Weight Kg. 62 180
   
บริษัท รุ่งศักดิ์อินเตอร์เทรด จำกัด