แม่แรงตะเข้
แม่แรงตะเข้ลม
แท่นยกมอเตอร์ไซค์
แม่แรงแยกส่วน
แม่แรงเกี่ยวข้าง
แม่แรงยกเฟืองท้าย
แม่แรงยกเกียร์
แม่แรงยกยาง
ติดต่อเรา
 
   
 
  C-6-10  
กระบอกไฮโดรลิค C-6-10
  C-12-15  
กระบอกไฮโดรลิค C-12-15
   
  C-30-15  
กระบอกไฮโดรลิค C-30-15
  C-50-10  
กระบอกไฮโดรลิค C-50-10
   
  P-20  
ปั๊มไฮโดรลิค P-20
  P-30-2  
ปั๊มไฮโดรลิค P-30-2
   
  P-100-2  
ปั๊มไฮโดรลิค P-100-2
 
   
Model Cylinder
Capacity
Stroke Min.
Height
Inside
Diameter
Rod
Diameter
Outside
Diameter
(Ton) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.)
C-6-10 6 100 255 40 31 50
C-12-15 12 150 310 50 40 65
C-30-15 30 150 320 75 56 95
C-50-10 50 150 310 100 80 125
   
Model Speed Oil Vol. Per Stroke Pressure Piston Dia. Oil Vol.
(Cm.3) (Kg/Cm.2) (mm.) (cm.3)
P-20 One 1.5 700 32/12 700
 
Model Speed Hi. Oil Vol.
Per Stroke
Low Oil Vol.
Per Stroke
Low Pressure Hi. Pressre Piston Dia. Oil Vol.
(Liter)
(Cm.3) (Cm.3) (Kg/Cm.2) (Kg/Cm.2) (mm.)  
P-30-2 Two 24 7.6 70 310 32/18 4
P-100-2 Two 7.5 1.5 60 700 32/12 3.5
   
บริษัท รุ่งศักดิ์อินเตอร์เทรด จำกัด