แม่แรงตะเข้
แม่แรงตะเข้ลม
แท่นยกมอเตอร์ไซค์
แม่แรงแยกส่วน
แม่แรงเกี่ยวข้าง
แม่แรงยกเฟืองท้าย
แม่แรงยกเกียร์
แม่แรงยกยาง
ติดต่อเรา
 
   
 
  BR-500  
แท่นยกมอเตอร์ไซค์ BR-500
  BX-56  
แท่นยกมอเตอร์ไซค์ BX-56
   
  BY-500  
แท่นยกมอเตอร์ไซค์ BY-500
  BY-500-230  
แท่นยกมอเตอร์ไซค์ BY-500-230
   
Model Capacity Width X Length Min. Height Max.Height Air Operating 
Pressure
(Kg.) (mm.) (mm.) (mm.) (Kg./cm2)
BR-500 500 560 X 1,800 175 650 6-10
BX-56 500 565 X 1,800 180 800 6-10
BY-500 500 560 X 1,800 175 650 6-10
BY-500-230 500 810 X 2,320 175 650 6-10
   
บริษัท รุ่งศักดิ์อินเตอร์เทรด จำกัด