แม่แรงตะเข้
แม่แรงตะเข้ลม
แท่นยกมอเตอร์ไซค์
แม่แรงแยกส่วน
แม่แรงเกี่ยวข้าง
แม่แรงยกเฟืองท้าย
แม่แรงยกเกียร์
แม่แรงยกยาง
ติดต่อเรา
 
   
 
  10 TA  
แม่แรงตะเข้ลม 10 TA
  15 TA  
แม่แรงตะเข้ลม 15 TA
   
Model Capacity Min.
Height
Lift Max.
Height
Height of 
Frame
Width Fixed
at Wheels
Overall
Length
Weight
Tons mm. mm. mm. mm. mm. mm. Kg.
10-TA 10 160 400 560 250 335 1,560 150
15-TA 15 210 405 615 265 380 1,750 240
   
บริษัท รุ่งศักดิ์อินเตอร์เทรด จำกัด